MUDr. Hordóssyová Gabriela

Vedoucí lékař Department

Všeobecný praktický lékař

Vzdělání:

 • promoce na 1. lékařské fakultě UK Praha 1993
 • atestace I. Stupně v oboru anestezie a resuscitace
 • atestace II. Stupně v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní medicína
 • atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
 • absolvent certifikovaného kurzu pracovní lékařství

Praxe:

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, oddělení ARO
 • Nemocnice svatého Karla Boromejského Praha, oddělení ARO
 • Asociace Samaritánů České republiky-výjezdový lékař záchranné služby
 • Rehabilitační klinika Malvazinky, oddělení ARO, primář oddělení NIP+ARO
 • Posledních 5 let také jako lékařský ředitel Rehabilitační kliniky Malvazinky
 • Taktéž se podílela na výuce budoucích zdravotních sester na střední škole 5. května Praha

Členství v organizacích:

 • Česká lékařská komora
 • Společnost anestezie resuscitace intenzivní medicíny
 • Společnost všeobecného lékařství ČSL JEP
 • Diplom celoživotního vzdělávání
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
 • Licence k výkonu soukromé praxe a lektora

email: gabriela.hordossyova@ghoambulance.cz