Podmínky registrace:

  • věk nad 18 let
  • odstup 3 měsíců od poslední registrace u jiného  praktického lékaře (k jinému praktickému lékaři je možné přejít až po uplynutí lhůty 3 měsíců od poslední registrace)
  • pokud nejste dosud registrováni u praktického lékaře, provedeme registraci i nezbytná vstupní vyšetření
  • být pojištěn u jedné z našich smluvních pojišťoven

Doklady při osobní návštěvě resp. vstupní prohlídce:

  • průkazka pojištěnce
  • občanský průkaz (nebo pas)

Zdravotní dokumentace:

  • vaši zdravotní dokumentaci (výpis) si sami vyžádáme od předchozího praktického lékaře

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.